กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาปีการศึกษา 2563-2564

กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาปีการศึกษา 2563-2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งดังนี้

  1. กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
    ** นักศึกษายื่น บฑ 5 ในระบบ Online Thesis Advisor System พร้อมผลงานตีพิมพ์ และวิทยานิพนธ์ที่ส่งเล่มแล้ว ภายใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
  2. กำหนดการขึ้นทะเบียนรับปริญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565