ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล

Ph.D. (Genetic Toxicology)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่่นี่่


piya.tem@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

นักศึกษาจะได้ศึกษา ทดลองและประเมินความสามารถของอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและสารสกัดในการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอ้วน โรคชราก่อนกำหนด โรคอัลไซเมอร์ และ โรคพาร์กินสัน โดยใช้แมลงหวี่ดัดแปลงพันธุกรรมที่จำเพาะต่อโรคเป็นโมเดลในการศึกษา

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

นักศึกษาจะได้ศึกษา ทดลองและประเมินความปลอดภัยของอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและสารสกัดต่อระบบสารพันธุกรรมโดยใช้แบคทีเรีย (เอมส์ เทส), cell line และ แมลงหวี่โมเดล

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP