ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์

Ph.D. (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


monruedee.suk@mahidol.ac.th

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

– ศึกษาวิจัยงานเกี่ยวข้องกับกลไกโมเลกุลการทำงานของสารสกัดจากพืช สมุนไพร และผลไม้ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วนำมาศึกษาฤทธิ์การต้านความเสียหายต่อหน่วยพันธุกรรม และศึกษาเชิงลึกต่อในแง่การป้องกันหรือชะลอ/บรรเทาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ในเซลล์สิ่งมีชีวิต (เซลล์เพาะเลี้ยง) โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาท มะเร็ง ร่วมทั้งศึกษาการชะลอความชรา ทั้งในเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆ และรวมถึงหนอนตัวกลม C. elegans นอกจากนี้ทดสอบการก่อกลายพันธุ์ของตัวอย่างด้วย Ames Salmonella test และในแมลงหวี่ด้วยวิธี Somatic Mutation and Recombination Test (SMART)

ขอบเขตสารนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

– ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช สมุนไพร และผลไม้ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และวิเคาระห์องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์สำคัญ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์คัดเลือกต่อเพื่อทำการศึกษาในแง่โมเลกุลเบื้องต้นในเซลล์เพาะเลี้ยง ได้แก่ เซลล์ประสาท และ/หรือเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ทดสอบการก่อกลายพันธุ์ของตัวอย่างด้วย Ames Salmonella test และในแมลงหวี่ด้วยวิธี Somatic Mutation and Recombination Test (SMART)

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP