รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์

Ph.D. (Food Science)

อ่านประวัติและผลงานวิจัยคลิกที่นี่


kunchit.jud@mahidol.ac.th

ผลงานเด่น

ขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษาได้

-พัฒนาวิธีการทดสอบและการนำไปใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
-ระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการในการทดสอบสารต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเช่นมาตรฐาน ISO 17025, ISO 17043, Method validation เป็นต้น
-การจัดทำฐานข้อมูลสารอาหารและสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

Institute of Nutrition, Mahidol University.
Webmaster : isaya.aun@mahidol.ac.th, nuwww@mahidol.ac.th
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
TOP