หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลภาคปกติ/ภาคพิเศษ

รายละเอียด และข้อมูลของภาคปกติ/ภาคพิเศษ

งานวิจัย และวิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานวิจัย และหัวข้อวิทยานิพนธ์

ค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา

ค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และทุนการศึกษา

รายวิชา

รายละเอียดแต่ละวิชาในหลักสูตร

แผนการศึกษา

รายละเอียดแผนการศึกษา

จบแล้วทำอะไร

จบหลักสูตรแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด)

ประกาศ/รับสมัคร

ประกาศย้อนหลัง

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย รอบสุดท้าย ถึง 30 เมษายนนี้ 

ข้อมูลหลักสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ภาคปกติ และภาคพิเศษ มคอ 2. ของหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ TQF2 INMUTOX 2022 ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรได้ที่ โบรชัวร์หลักสูตร 6 slide Infographics   จบอะไรมาจึงเรียนต่อได้ เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง    ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร “ความปลอดภัยอาหารจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค”   ภาคปกติ VS ภาคพิเศษ   เหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้   บทบาทของนักพิษวิทยากับการพัฒนาอาหารสุขภาพ   งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร

เรียนวิชา ป.โท ล่วงหน้า สะสมหน่วยกิตได้ กับโครงการ MAP C

MAP-C NUTS 502 Principles in Biochemistry and Physiology จำนวน 3 หน่วยกิต กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตร ป.โท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการที่ต้องปรับพื้นฐานก่อนเรียน มีให้เลือก 2 รอบ รอบวันธรรมดา – ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท (หน่วยกิตละ 1,800 บาท) – เปิดรับสมัคร วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2565 – เรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น น วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 20 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดวิชาได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=1274

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ และมีความสนใจในด้านต่อไปนี้ การประเมินความเสี่ยง/ความปลอดภัยอาหาร/วิจัยอาหารสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/อาหารใหม่(novel food) ให้ปลอดภัย หรือลดความเสี่ยงต่อโรค แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนแบบไหนดี ทางหลักสูตรฯ ได้จัดทำ Infographic ในหัวข้อเรื่อง เลือกเรียนแบบไหน…..เหมาะกับคุณ