ความรู้เรื่อง Vitamin C & Coronavirus (COVID-19)

 

 

1. วิตามินซี คือ อะไร พบได้ในอาหารประเภทใด?

คำตอบ :

วิตามินซี เป็นหนึ่งในสารอาหารรอง (micronutrient) ที่จำเป็นต่อร่างกาย จัดเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ ร่างกายขาดไม่ได้

– แหล่งของวิตามินซี คือ ผักผลไม้ต่างๆ พบในปริมาณที่แตกต่างกันไป

ในผักที่พบมาก เช่น มะนาว ยอดใบมะขาม ผักรสเปรี้ยวต่างๆ ส่วนผลไม้ เช่น พวกส้มต่างๆ พวกเบอร์รี่ต่างๆ แอปเปิ้ล มะขามป้อม รวมถึงผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ฝรั่ง แม้จะไม่ใช่กลุ่มผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยว แต่มีวิตามินซีสูง เช่นกัน

2. วิตามินซี ทำหน้าที่อะไรในร่างกายมนุษย์?

คำตอบ :

 • ช่วยป้องกันและรักษาโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งเกิดเพราะขาดวิตามินซี
 • เป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายทั้งในระบบเลือดและในเซลล์
 • ช่วยกระตุ้นและเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้น เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อ (โดยเฉพาะกลุ่ม natural killer cells (NK cells) ซึ่งเป็นลิมโฟไซต์ชนิดหนึ่ง)
 • ช่วยในการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผิว
 • เป็นสารอาหารจำเป็นที่ใช้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและผลิตสารสื่อประสาทบางอย่างโดยอาศัยเอนไซม์
 • จำเป็นในกลไกการทำงานของเอนไซม์หลายอย่าง เพื่อให้เกิดการทำงานที่ถูกต้องภายในร่างกาย

 

3. วิตามินซี ช่วยป้องกัน หรือ รักษา เชื้อไวรัสกลุ่ม Corona โดยเฉพาะ Coronavirus (COVID-19) ได้หรือไม่?

คำตอบ : วิตามินซี ไม่ได้ช่วยทำลาย หรือ ฆ่า หรือ รักษา เชื้อไวรัส Coronavirus (COVID-19)

 

4. องค์กรอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ยังไม่มีข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันว่า วิตามินซีสามารถป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม Corona โดยเฉพาะ Coronavirus (COVID-19) ได้ แม้จะมีการวิจัยกับผู้ป่วยด้วยการฉีดวิตามินซีเข้าทางเส้นเลือดให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ covid-19 ขั้นรุนแรง ซึ่งใช้ความเข้มข้นของวิตามินซีในปริมาณที่สูงมาก 12 กรัม/วัน แต่ก็ยังไม่เห็นผลการรักษาที่ชัดเจน ยังคงต้องใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสชนิดอื่นๆ และผู้ป่วยขั้นรุนแรงมักเสียชีวิตจากภาวะปอดทำงานล้มเหลวและระบบหัวใจล้มเหลวก่อน

 

5. องค์กรอนามัยโลก ไม่แนะนำให้กินวิตามินซี ในรูปแบบอาหารเสริม (supplement) แนะนำให้กินในรูปแบบอาหารจากผักและผลไม้ ให้หลากหลายชนิด

 

6. สำหรับคนไทย สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป

(THAI RECOMMENDED DAILY INTAKES-THAI RDI) วิตามินซี = 60 มิลลิกรัม/วัน

 

7. ข้อควรรู้สำคัญ: วิตามินซี แม้จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายมีการติดเชื้อโรคในระยะเริ่มต้น และต้องกินภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออาการของโรครุนแรงมากขึ้นต้องรักษาโรคด้วยยาทางการแพทย์เท่านั้น

 

บทความโดย อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
อินโฟกราฟฟิกโดย นางสาวสุพิชชา กมลภากร
นักศึกษาปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 

Sources:

 • https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses, accessed on May 3, 2020
 • https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/, accessed on May 4, 2020
 • https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04264533, accessed on May 4, 2020
 • Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Eds: Institute of Medicine (US) Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds. National Academies Press. Washington DC, USA. 2000.
 • Carr AC, Vissers MC. Synthetic or food-derived vitamin C-are they equally bioavailable? Nutrient. 2013; 5(11):4284-4304.
 • http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/4.2-ThaiRDI.pdf, accessed on May 4, 2020