ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์  ศิษย์เก่าหลักสูตร ป.โท พิษฯ ที่ได้เข้ารอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และนำเสนอผลงาน ในวัน ที่ 19 มิถุนายน 2562 นี้