นางสาวสุชาดา  ไกรเพชร

นางสาวสุชาดา ไกรเพชร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โครงการทุนวิจัยนิวทรีไลท์” (Nutrilite Research Award) เรื่อง “ศักยภาพของฝักมะรุมต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดApoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์”