ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม Grand Auditorium คณะ ICT เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562